יומן כרמל II-266, מיום 31 אוקטובר, 1958

1958
  • דירוג