יובל ויום

1964
  • דירוג

סרט בהפקת מרכז ההסברה של ההסתדרות הציונית העולמית והמרכז לתרבות וחינוך של הסתדרות העובדים. יום לאחר חגיגות היובל של קבוצת כנרת, שב הקיבוץ לשגרת עמל. הסרט מציג את תולדות הקיבוץ ואת פער הדורות המתקיים בו. הוא חולף בבית העלמין הידוע שלו ומסתיים בתיעוד של חתונה כפולה, שאחד מחתניה היה עד לאחרונה “רווק מושבע”.