• דירוג

סרט תיעודי על חבל תענך שהפיק שרות הסרטים הישראלי בשיתוף עם מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית.
ב-1956 התיישבו בעשרה מושבים בדרום עמק יזרעאל משפחות של עולים חדשים מגלויות שונות. המתיישבים, שרבים מהם כלל לא עסקו בחקלאות בארצות מולדתם, נאלצו להתרגל במהרה לעבודת האדמה ולחיים במסגרת שיתופית. ארבע עשרה שנה אחר כך, בודק סרט זה כיצד התפתחו מאז מושבי חבל תענך. מראיונות של צוות הסרט עם בני המקום נדמה כי הם הצליחו להתרגל לחקלאות ולחיים השיתופיים, אולם ההבדלים בין העדות השונות עדיין מהווים אתגר.