בנגב 1963

1963
  • דירוג

סרט המביא רשמים ותמונות מימי הקמתה של העיר ערד במדבר הנגב במהלך שנת 1963. הסרט מציג את עבודות הבניה של העיר, עבודות סלילת כבישים חדשים ופיתוח תשתיות במרחבי המדבר, וכן עבודות קידוח בחיפוש אחר בארות נפט, לאחר גילוי באר הנפט “נגבה 3” סמוך לקיבוץ נגבה מספר שנים קודם לכן. הסרט דל בעלילה ומדגיש את הפן הויזואלי ויופיו של המדבר בצילום בשחור לבן.