יומן כרמל II-216, מיום 17 בנובמבר, 1956

1956
  • דירוג