יומן כרמל II-214, מיום 3 בנובמבר, 1956

1956
  • דירוג