יומן כרמל II-165' מיום 17 בדצמבר' 1954

יומן כרמל II-165' מיום 17 בדצמבר' 1954

1954
  • דירוג