יומן כרמל II-165 מיום 17 בדצמבר 1954

1954
  • דירוג