יומן כרמל II-063, מיום 6 בינואר, 1951

1951
  • דירוג