יומן כרמל II-010, מיום 25 בדצמבר, 1948

1948
  • דירוג