יומן כרמל II-057, מיום 13 באוקטובר, 1950

הסמכת קציני צבא הגנה לישראל

1950
  • דירוג