יומן כרמל II-057, מיום 13 באוקטובר, 1950

1950
  • דירוג