יומן כרמל I-099, מיום 9 באוגוסט' 1937

1937
  • דירוג