יומן כרמל I-112, מיום 8 בנובמבר' 1937

1937
  • דירוג