יומן כרמל II-265, מיום 16 באוקטובר, 1958

1958
  • דירוג