יומן כרמל II-255, מיום 30 במאי, 1958

1958
  • דירוג