יומן כרמל II-229, מיום 2 בינואר, 1957

1957
  • דירוג