יומן כרמל II-218, מיום 22 בדצמבר, 1956

1956
  • דירוג