יומן כרמל II-270, מיום 12 בדצמבר, 1958

1958
  • דירוג