יומן כרמל II-247, מיום 6 בינואר, 1958

1958
  • דירוג