יומן כרמל II-244, מיום 11 בדצמבר, 1957

1957
  • דירוג