יומן כרמל II-221, מיום 9 בפברואר, 1957

1957
  • דירוג