יומן כרמל II-237, מיום 15 בספטמבר, 1957

1957
  • דירוג