יומן כרמל II-161, מיום 17 באוקטובר, 1954

1954
  • דירוג