יומן כרמל II-160, מיום 6 בנובמבר, 1954

1954
  • דירוג