יומן כרמל II-159, מיום 20 באוקטובר, 1954

1954
  • דירוג