יומן כרמל II-158, מיום 18 בספטמבר, 1954

1954
  • דירוג