יומן כרמל II-157, מיום 28 באוגוסט, 1954

1954
  • דירוג