יומן כרמל II-156, מיום 21 באוגוסט, 1954

1954
  • דירוג