יומן כרמל II-155, מיום 14 באוגוסט, 1954

1954
  • דירוג