יומן כרמל II-154, מיום 31 ביולי, 1954

1954
  • דירוג