יומן כרמל II-152, מיום 13 ביולי, 1954

1954
  • דירוג