יומן כרמל II-151, מיום 19 ביוני, 1954

1954
  • דירוג