יומן כרמל II-149, מיום 20 באפריל, 1954

1954
  • דירוג