יומן כרמל II-148, מיום 14 במאי, 1954

1954
  • דירוג