יומן כרמל II-147, מיום 8 במאי, 1954

1954
  • דירוג