יומן כרמל II-145, מיום 9 באפריל, 1954

1954
  • דירוג