יומן כרמל II-143, מיום 12 במרץ, 1954

1954
  • דירוג