יומן כרמל II-142, מיום 26 בפברואר, 1954

1954
  • דירוג