יומן כרמל II-141, מיום 12 בפברואר, 1954

1954
  • דירוג