יומן כרמל II-139, מיום 15 בינואר, 1954

1954
  • דירוג