יומן כרמל II-137, מיום 19 בדצמבר, 1953

1953
  • דירוג