יומן כרמל II-136, מיום 5 בדצמבר, 1953

1953
  • דירוג