יומן כרמל II-131, מיום 26 בספטמבר, 1953

1953
  • דירוג