יומן כרמל II-130, מיום 10בספטמבר, 1953

1953
  • דירוג