יומן כרמל II-129, מיום 29 באוגוסט, 1953

1953
  • דירוג