יומן כרמל II-116, מיום 28 בפברואר, 1953

1953
  • דירוג