יומן כרמל II-115, מיום 12 בפברואר, 1953

1953
  • דירוג