יומן כרמל II-112, מיום 31 בדצמבר, 1952

1952
  • דירוג