יומן כרמל II-111, מיום 14 בדצמבר, 1952

1952
  • דירוג