יומן כרמל II-110, מיום 6 בדצמבר, 1952

1952
  • דירוג